Przychodnia Willowa
Stomatologia
Położna
Laboratorium

Rejestracja

Przychodnia Willowa i Stomatologia
ul. Willowa 29
20-819 Lublin

tel.: 81 516 80 90
fax: 81 516 80 70

Godziny przyjęć

Poniedziałek - Piątek
8:00 - 18:00

Diagnostyka - laboratorium
8:00 - 10:00

Nocna (18.00-8.00) i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Położna

Położna środowiskowa sprawuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczą i ginekologiczną nad osobami płci żeńskiej oraz noworodkami do 2 miesiąca życia. W Przychodni Willowa pracują wykwalifikowane położne:

Małgorzata Juśko

Beata Zarzeczna

W swej długoletniej pracy z kobietami w ciąży i połogu zyskały doświadczenie, które może zapewnić jak najlepszą opiekę. Praca z noworodkami daje im olbrzymią satysfakcję. Każdą „świeżo upieczoną” i przyszłą mamę poinstruują jak idealnie pielęgnować swoje Maleństwo. Pomogą w każdych trudnościach osobiście lub udzielając rad telefonicznie. Dzięki kompleksowości usług Zespołu Przychodni Willowa możliwa jest konsultacja każdego przypadku z lekarzem prowadzącym.

Edukacja przedporodowa:

Podstawą prowadzenia edukacji przedporodowej dla kobiet w ciąży, w tym kobiet w ciąży wysokiego ryzyka, jest opracowany przez położną POZ i stanowiący integralną część dokumentacji medycznej pacjentki, plan edukacji obejmujący praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa (także w przypadku świadczeń realizowanych w formie grupowej),

Opieka nad noworodkiem i kobietą w okresie połogu:

Począwszy od 21 tygodnia ciąży aż do rozwiązania położna środowiskowa sprawuje opiekę w formie wizyt odbywających się:
- od 21 do 31 tygodnia ciąży - 1 raz w tygodniu (do 10 wizyt maksymalnie)
- od 32 tyg. ciąży do porodu - 2 razy w tygodniu (do 16 wizyt maksymalnie) Położna POZ opiekuje się noworodkiem do ukończenia 2 miesiąca życia oraz kobietą w okresie połogu - do 42 dnia po porodzie.

Realizując opiekę, położna POZ obowiązana jest do wykonania w okresie dwóch miesięcy kalendarzowych od czterech do sześciu wizyt patronażowych:

1–6 tydzień życia
Wizyty patronażowe położnej, co najmniej 4, mające na celu

 1. opiekę nad noworodkiem lub niemowlęciem, w tym:
  • obserwację i ocenę rozwoju fizycznego w zakresie: adaptacji do środowiska zewnętrznego, stanu skóry i błon śluzowych, pępka, wydalin, wydzielin, rozwoju psychoruchowego, funkcjonowania narządów zmysłów,
  • ocenę odruchów noworodka, sposobu oraz technik karmienia,
  • wykrywanie objawów patologicznych,
  • ocenę relacji rodziny z noworodkiem;
 2. prowadzenie edukacji zdrowotnej i udzielanie porad w zakresie: pielęgnacji noworodka, karmienia piersią, szczepień ochronnych, badań profilaktycznych, opieki medycznej, socjalnej oraz w zakresie laktacji, kontroli płodności, samoopieki;
 3. promowanie zachowań prozdrowotnych rodziców
 4. identyfikowanie czynników ryzyka w rodzinie
 5. formułowanie diagnozy i ustalanie hierarchii podejmowanych działań.

Po zakończeniu wizyt patronażowych położna przekazuje opiekę nad niemowlęciem pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej.

Opieka nad kobietą po zabiegach ginekologicznych:

Położna środowiskowa realizuje w formie wizyt domowych opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej; świadczenie udzielane jest na podstawie skierowania od lekarza specjalisty, wystawionego w związku z zakończeniem leczenia szpitalnego. Wizyty domowe położnej środowiskowej obejmują okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej.

Pamiętaj ! Położna sprawuje opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

Do obowiązków położnej należy również wstępna edukacja w zakresie szczepień ochronnych.

W Przychodni Willowa funkcjonuje Gabinet Szczepień prowadzony przez pielęgniarkę Dorotę Wawryn. Wykonujemy szczepienia obowiązkowe, zgodnie z kalendarzem szczepień ochronnych oraz szczepienia zalecane – do decyzji rodziców lub opiekunów prawnych. W swojej ofercie mamy szczepionki:
Skojarzone 6w1 i 5w1 (Błonica, Tężec, Krztusiec, Polio, HIB, WZW B)
Meningokoki
Pneumokoki
Rotawirusy
Odkleszczowe zapalenie mózgu
Ospa wietrzna

Objawy poszczepienne jakie mogą wystąpić w ciągu 3 dni od szczepienia:

- w miejscu ukłucia: zaczerwienienie, obrzęk, bolesność
- objawy ogólne: gorączka, złe samopoczucie, apatyczność, senność

Wyjątkowo rzadko dochodzi do odczynów poważnych, które wymagają konsultacji z lekarzem:
- omdlenie lub zaburzenie przytomności
- uogólniona pokrzywka
- duszność
- trudności z oddychaniem
- wysoka gorączka (> 40 stopni Celcjusza)
- trudny do ukojenia płacz albo krzyk
- drgawki
- obniżenie napięcia mięśniowego
- wymioty
- krew w stolcu