Przychodnia Willowa
Stomatologia
Położna
Laboratorium

Rejestracja

Przychodnia Willowa i Stomatologia
ul. Willowa 29
20-819 Lublin

tel.: 81 516 80 90
fax: 81 516 80 70

Godziny przyjęć

Poniedziałek - Piątek
8:00 - 18:00

Diagnostyka - laboratorium
8:00 - 10:00

Nocna (18.00-8.00) i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Regulamin.

Wypełniając formularz i klikając przycisk „Zapisz się” deklarujesz chęć przystąpienia do grona pacjentów Przychodni Willowa. Przystąpienie do naszej przychodni jest bezpłatne. Umowa z NFZ gwarantuje darmową podstawową opiekę medyczną w ramach kontraktu z funduszem.

Przychodnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8`00-18`00.

Jeżeli należysz do innej przychodni, wystarczy, że wypełnisz formularz, formalnościami zajmą się nasi pracownicy. Nie wiąże się to z żadnymi opłatami. W trakcie pierwszej wizyty osobiście wybierzesz lekarza, pielęgniarkę, w przypadku kobiet również położną podstawowej opieki.

Prawa i obowiązki Pacjentów Przychodni Willowa:

Nadrzędnym celem Przychodni Willowa jest służba pacjentowi, co oznacza zapewnienie mu fachowej opieki, poszanowanie jego godności, podejście z pełną życzliwością, szacunkiem i zrozumieniem.

Pacjent ma prawo do:

 • uzyskania świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej
 • uzyskania rzetelnej informacji o stanie zdrowia, sposobach leczenia i rokowaniu
 • wyrażenia zgody lub odmowy na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu informacji pomocnej do podjęcia decyzji
 • wglądu we własną dokumentację medyczną
 • poufnego traktowania wszelkich informacji jego dotyczących
 • życzliwości, szacunku i zrozumienia oraz zachowania intymności
 • zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych i higienicznych odpowiednich do stanu zdrowia
 • składania skarg i wniosków.

Obowiązki pacjenta:

 • Stosuj się do zaleceń i wskazań lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego.
 • Zachowuj się życzliwie i kulturalnie w stosunku do innych pacjentów oraz personelu przychodni.
 • Przestrzegaj zasad higieny osobistej.
 • Na terenie przychodni obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków i innych środków odurzających.

Pełna wersja Karty Praw Pacjenta znajduje się w przychodni.