Dane adresowe:

 

Przychodnia Willowa i Stomatologia

ul. Willowa 2920-819 Lublin

 

Rejestracja telefoniczna: 81 516 80 90

 

    Fax: 81 516 80 70

 

 Resjestracja on-line: info@przychodniawilowa.pl

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Nazwa jednostki organizacyjnej

............................................................................

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

 

  • Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na :

 

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS/ wymienić aparaty rtg/ …………………………………………………………………………………………..
  • uruchamianiu pracowni decyzja PWIS...........................................
  • zgoda PWIS – decyzja z dnia .........................................na działalność medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego/ w przypadku aparatu do zdjęć wewnątrzustnych – nie dotyczy/

 

  • Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:
  • dawkomierzy indywidualnych- w ciągu minionych 12 miesięcy (od...........do.............) zmierzona dawka efektywna wyniosła:…………………………………………………………

(podać wartość)

  • dawkomierzy środowiskowych -w ciągu minionych 12 miesięcy(od..............do.................) zmierzona dawka efektywna wyniosła:…………………………………………………………

(podać wartość)

  • Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych ………………………………………………

(podać wartość)

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

- pracownicy: 20mSv/rok;

- ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

  • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

 

*pomiary dozymetryczne : do wyboru : dozymetr indywidualny, dozymetr środowiskowy lub oba

UMÓW WIZYTĘ