Dane adresowe:

 

Przychodnia Willowa i Stomatologia

ul. Willowa 2920-819 Lublin

 

Rejestracja telefoniczna: 81 516 80 90

 

    Fax: 81 516 80 70

 

 Resjestracja on-line: info@przychodniawilowa.pl

Położna środowiskowa realizuje w formie wizyt domowych opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej; świadczenie udzielane jest na podstawie skierowania od lekarza specjalisty, wystawionego w związku z zakończeniem leczenia szpitalnego. Wizyty domowe położnej środowiskowej obejmują okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej.

Pamiętaj ! Położna sprawuje opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

Do obowiązków położnej należy również wstępna edukacja w zakresie szczepień ochronnych.

 

Opieka nad kobietą po zabiegach ginekologicznych:

Opieka nad noworodkiem i kobietą w okresie połogu:

Począwszy od 21 tygodnia ciąży aż do rozwiązania położna środowiskowa sprawuje opiekę w formie wizyt odbywających się:- od 21 do 31 tygodnia ciąży - 1 raz w tygodniu (do 10 wizyt maksymalnie)- od 32 tyg. ciąży do porodu - 2 razy w tygodniu (do 16 wizyt maksymalnie) Położna POZ opiekuje się noworodkiem do ukończenia 2 miesiąca życia oraz kobietą w okresie połogu - do 42 dnia po porodzie.

Realizując opiekę, położna POZ obowiązana jest do wykonania w okresie dwóch miesięcy kalendarzowych od czterech do sześciu wizyt patronażowych:

1–6 tydzień życia. Wizyty patronażowe położnej, co najmniej 4, mające na celu opiekę nad noworodkiem lub niemowlęciem, w tym:

 

  • obserwację i ocenę rozwoju fizycznego w zakresie: adaptacji do środowiska zewnętrznego, stanu skóry i błon śluzowych, pępka, wydalin, wydzielin, rozwoju psychoruchowego, funkcjonowania narządów zmysłów,
  • ocenę odruchów noworodka, sposobu oraz technik karmienia,
  • wykrywanie objawów patologicznych,
  • ocenę relacji rodziny z noworodkiem;
  • prowadzenie edukacji zdrowotnej i udzielanie porad w zakresie: pielęgnacji noworodka, karmienia piersią, szczepień ochronnych, badań profilaktycznych, opieki medycznej, socjalnej oraz w zakresie laktacji, kontroli płodności, samoopieki;
  • promowanie zachowań prozdrowotnych rodziców
  • identyfikowanie czynników ryzyka w rodzinie
  • formułowanie diagnozy i ustalanie hierarchii podejmowanych działań.

 

Po zakończeniu wizyt patronażowych położna przekazuje opiekę nad niemowlęciem pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej.

Położna środowiskowa sprawuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczą i ginekologiczną nad osobami płci żeńskiej oraz noworodkami do 2 miesiąca życia. W Przychodni Willowa pracują wykwalifikowane położne:

 

Małgorzata Juśko

Anna Dmowska

W swej długoletniej pracy z kobietami w ciąży i połogu zyskały doświadczenie, które może zapewnić jak najlepszą opiekę. Praca z noworodkami daje im olbrzymią satysfakcję. Każdą „świeżo upieczoną” i przyszłą mamę poinstruują jak idealnie pielęgnować swoje Maleństwo. Pomogą w każdych trudnościach osobiście lub udzielając rad telefonicznie. Dzięki kompleksowości usług Zespołu Przychodni Willowa możliwa jest konsultacja każdego przypadku z lekarzem prowadzącym.

Edukacja przedporodowa

Podstawą prowadzenia edukacji przedporodowej dla kobiet w ciąży, w tym kobiet w ciąży wysokiego ryzyka, jest opracowany przez położną POZ i stanowiący integralną część dokumentacji medycznej pacjentki, plan edukacji obejmujący praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa (także w przypadku świadczeń realizowanych w formie grupowej)

Położna / Szkoła Rodzenia

UMÓW WIZYTĘ